डॉ. विश्राम घोले (इ.स. १८३३ – इ.स. १९००) हे पुण्यातील एक निष्णात शल्यविशारद आणि उदारमतवादी समाजसुधारक होते.  325 total views

 325 total views

डॉ.विश्राम रामजी घोलेRead More »