All Mountain ranges of Maharashtra and there heights महाराष्ट्रातील पर्वत शिखरे

? महाराष्ट्रातील पर्वत शिखरे

शिखराचे नाव उंची(मीटर) जिल्हे

PeakHeightDistrict
कळसूबाई1646अहमदनगर
साल्हेर1567नाशिक
महाबळेश्वर1438सातारा
हरिश्चंद्रगड1424 अहमदनगर
सप्तशृंगी1416नाशिक
तोरणा1404पुणे
राजगड1376पुणे
रायेश्वर1337पुणे
शिंगी1293रायगड
नाणेघाट1264पुणे
त्र्यंबकेश्वर1304नाशिक
बैराट1177अमरावती
चिखलदरा1115अमरावती