बाविस्टीन / VCOC बुरशीनाशक Fungicide

बुरशीनाशक बीज प्रक्रीयेसाठी वापर उदासी सर पीक – सफरचंद, बार्ली, गहू, बेर, वांगे, कापूस, काकडी, द्राक्षे, भुईमूग, जूट, भात, वाटाणे, गुलाब, साखर बीट, तापिओका, अक्रोड लक्ष्य कीटक – अँथ्रॅकोन्स, ब्लास्ट, डाऊनी लीफ स्पॉट, फळ कुजणे , लीफ स्पॉट, सैल स्मट, पावडरी बुरशी, संपफोडया, बीपासून नुकतेच तयार झालेले रोप, सेट रॉट, म्यान ब्लाइट Chemical group – Benzimidazole … Read more