Social Reformers in India Important Facts marathi

Table of Contents

Indian independence is not simple or straight process so it has very much milestones to achieve.

Number of reformers contributed to independence of India in many ways.

Following are important reformers and their contribution to make India to Independent.

 • 1] ब्राह्मो समाज —- 1828 —— राजाराम मोहन रॉय
 • 2] आदी ब्राह्मो समाज —— 1865 —— देवेंद्रनाथ टागोर
 • 3] भारतीय ब्राह्मो समाज —— 1865 —— केशवचंद्र सेन
 • 4] तरुण ब्राह्मो समाज —— 1923—- वि.रा.शिंदे
 • 5] प्रार्थना समाज —— 1867 —— आत्माराम पांडुरंग तर्खडकर
 • 6] आर्य समाज —— 1875 —— स्वामी दयानंद सरस्वती
 • 7] आर्य समाज शाखा कोल्हापूर —–1918— शाहू महाराज
 • 8] आर्य महिला समाज —— 1889 —— पंडिता रमाबाई
 • 9] सत्यशोधक समाज —-1873—-महात्मा फुले
 • 10] सत्यशोधक समाज कोल्हापूर —— 1911—- शाहू महाराज
 • 11] सार्वजनिक समाज —— 1872—-आनंदमोहन बोस
 • 12] नवविधान समाज —–1880— केशवचंद्र सेन
 • 13] भारत सेवक समाज—1905—- गोपाळ कृष्ण गोखले
 • 14] भारत कृषक समाज —–1955—- पंजाबराव देशमुख
 • 15] डेक्कन एजुकेशन सोसायटी —- 1884- —–आगरकर,टिळक,चिपळूणकर
 • 16] डेक्कन सभा —— 1893 —— न्या.म.गो.रानडे
 • 17] डेक्कन रयत शिक्षण संस्था —-1916—- शाहू महाराज
 • 18] रयत शिक्षण संस्था —-1919—- कर्मवीर भाऊराव पाटील
 • 19] श्री शिवाजी शिक्षण संस्था —-1932— पंजाबराव देशमुख
 • 20] मनवधर्म सभा —— 1844—-दादोबा पांडुरंग तर्खडकर
 • 21] परमहंस सभा —— 1849—- दादोबा पांडुरंग /ईश्वरचंद्र विद्यासागर
 • 22] ग्यानप्रसारक सभा —— 1848 —- दादोबा पांडुरंग
 • 23] मद्रास महाजन सभा —— 1884 —— पी.आनंद चार्लू / सुब्रमण्यम अय्यर
 • 24] हिंदू महासभा —- 1915 —— मदन मोहन मलविय
 • 25] वृद्धांसाठी संगत सभा —— वि.रा.शिंदे
 • 26] वकतरीत्वा उत्तेजक सभा —–न्या.म.गो.रानडे
 • 27] सार्वजनिक सभा —-1870—- ग.वा.जोशी
 • 28] ग्रँट मेडिकल कॉलेज —1838–जगन्नाथ शंकर सेठ
 • 29] ग्रँट मेडिकल सोसायटी —1852–भाऊ दाजी लाड
 • 30] बंगाल असियाटीक सोसायटी–1784 —विलीयम जोन्स
 • 31] असियाटीक सोसायटी —1789–विलीयम जोन्स
 • 32] बॉम्बे नेटीव स्कूल बुक सोसायटी —1822— जगन्नाथ शंकर सेठ
 • 33] सायन्तिफिक सोसायटी — 1862— सर सय्यद अहमद खान
 • 34] मोहमदम लिटररी सोसायटी —1863— नवाब अब्दुल लतीफ
 • 35] ट्रॅन्स्लेशन सोसायटी — 1864— सर सय्यद अहमद खान
 • 36] लंडन इंडियन सोसायटी — 1865— दादाभाई नवरोजी / उमेशचंद्र बॅनर्जी
 • 37] थेओसोफिकॅल सोसायटी — 1875— मॅडम ब्लावाट्सक्यी / कर्नल अल्कोट
 • 38] मराठा एजुकेशन सोसायटी — 1901— शाहू महाराज
 • 39] इंडियन होमरूल सोसायटी — लंडन —1905 —श्यामजी कृष्ण वर्मा
 • 40] पीपल्स एजुकेशन सोसायटी —1945— बाबासाहेब आंबेडकर
 • 41] किंग एड्वर्ड मोहमद्न एजुकेशन सोसायटी —1906— शाहू महाराज
 • 42] निष्काम कर्ममठ —1910— महर्षी धो.के.कर्वे
 • 43] निष्काम कर्मयोगी — वि.रा.शिंदे
 • 44] हिंदुस्तान चे बुकर टी वॉशिंग्टन —महात्मा फुले
 • 45] महारष्ट्राचे चे बुकर टी वॉशिंग्टन — कर्मवीर भाऊराव पाटील
 • 46] हिंदुस्तान चे मार्टिन लुथर किंग — राजाराम मोहन रॉय
 • 47] महारष्ट्रा चे मार्टिन लुथर किंग — महात्मा फुले
 • 48] अहिल्याश्रम (स्त्रियांसाठी) — 1923— वि.रा.शिंदे
 • 49] पवनार आश्रम (वर्धा) —1921— विनोबा भावे
 • 50] अनाथ बालिका आश्रम —1899— महर्षि धो.के.कर्वे
 • 51] विक्टोरीया अनाथाश्रम —- महात्मा फुले
 • 52] विक्टोरीया मराठा बोर्डींग —1901— शाहू महाराज
 • 53] सेवा समिती — 1910— हृदयनाथ कुंझर
 • 54] सेवा सदन — वि.रा.शिंदे
 • 55] पूना सेवा सदन — रमाबाई रानडे
 • 56] शारदा सदन मुंबई —1889 — पंडिता रमाबाई
 • 57] मुक्ती सदन केडगाव —1898— पंडिता रमाबाई
 • 58] कृपा सदन, प्रीती सदन —- पंडिता रमाबाई
 • 59] केसरी — लोकमन्या टिळक
 • 60] महारष्ट्र केसरी —— पंजाबराव देशमुख
 • 61] महारष्ट्र धर्म —- विनोबा भावे
 • 62] अमरावती अंबाबाई मंदिर सत्याग्रह —- पंजाबराव देशमुख
 • 63] पंढरपूर विठ्ठल मंदिर सत्याग्रह — साने गुरुजी
 • 64] नाशिक काळाराम मंदिर सत्याग्रह — बाबासाहेब आंबेडकर
 • 65] पुणे पर्वती मंदिर सत्याग्रह —- एस.एम.जोशी
 • 66] कुसाबाई शी पुनार्वीवाह केला (1874) —- विष्णू शास्त्री पंडित
 • 67] गोदुबाई शी पुनार्वीवाह केला (1893) —- महर्षी धो.के.कर्वे
 • 68] स्वतहाच्या मुलीचा पुनार्वीवाह करवून दिला —— रा.गो.भांडारकर
 • 69] विधवा विवाह उत्तेजक मंडळी —- (1893) —— महर्षी धो.के.कर्वे
 • 70] पुनार्वीवाह उत्तेजक मंडळी (1865) —- न्या.म.गो.रानडे
 • 71] विधवा विवाह पुस्तक —- विष्णू शास्त्री पंडित
 • 72] विधवा विवाहाचा कायदा व पुनार्वीवाह कायदेशीर मान्यता (1917) — शाहू महाराज
 • 73] आंतर जातीय विवाहास मान्यता कायदा (1918) — शाहू महाराज
 • 74] मराठी ग्रंथ उत्तेजक मंडळी —–नाशिक —- न्या.म.गो.रानडे
 • 75] देशी व्यापार उत्तेजक मंडळी —(1882) —- ग.वा.जोशी
 • 76] आर्य महिला समाज कौटुंबिक उपासना मंडळ — (1937) — वि.रा.शिंदे
 • 77] महार मांग इत्यादी लोकास विद्या शिकॅवणारी मंडळी —- 1853— महात्मा फुले
 • 78] दूधगाव विद्यार्थी प्रसारक मंडळ —1910— कर्मवीर भाऊराव पाटील
 • 79] गुरुदेव सेवा मंडळ (मोझरी) —- संत तुकडोजी महाराज
 • 80] भिल्ल सेवा मंडळ — 1922 — ठक्कर बाप्पा
 • 81] ग्रामोउद्धार मंडळ —- पंजाबराव देशमुख
 • 82] महाराष्ट्र ग्रामशिक्षण मंडळ —- महर्षि धो.के.कर्वे
 • 83] ग्रामरचना (ग्रंथ) — गो.ह.देशमुख (लोकहीतवादी)
 • 84] ग्रामगीता (साहित्य) —- संत तुकडोजी महाराज
 • 85] गीता प्रवचने —- विनोबा भावे
 • 86] मानवी समता (मासिक) —- 1937— महर्षी धो.के.कर्वे
 • 87] समता (वृत्तपत्र) — 1927 — बाबासाहेब आंबेडकर
 • 88] समता संघ / मंच — 1944 — महर्षी धो.के.कर्वे
 • 89] समाज समता संघ — 1927 — बाबासाहेब आंबेडकर
 • 90] जाती निर्मूलन संघ — 1948 — महर्षी धो.के.कर्वे
 • 91] शेतकरी संघ — 1927 — पंजाबराव देशमुख
 • 92] प्राथमिक शिक्षण संघ — पंजाबराव देशमुख
 • 93] तरुण आस्तिकांचा संघ — 1905 — वि.रा.शिंदे
 • 94] अस्पृश्यता निवारन संघ — 1918 — वि.रा.शिंदे
 • 95] मराठा राष्ट्रीय संघ — 1918 — वि.रा.शिंदे
 • 96] अखिल भारतीय दलित संघ — 1956 — पंजाबराव देशमुख
 • 97] आल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन — 1942 — बाबासाहेब आंबेडकर
 • 98] डिप्रेसड क्लासेस मिशन — 1906 — मुंबई — वि.रा.शिंदे
 • 99] ब्रह्म पोस्टल मिशन — वि.रा.शिंदे
 • 100] रामकृष्ण मिशन — 1897 — स्वामी विवेकानंद
 • 101] लोकहीतवादी (मासिक) — गो.ह.देशमुख
 • 102] हितवदी (दैनिक) — गोपाळ कृष्ण गोखले
 • 103] बहिष्कृत भारत (ग्रंथ) — वि.रा.शिंदे
 • 104] बहिष्कृत भारत (पक्षिक) — बाबासाहेब आंबेडकर
 • 105] बहिष्कृत हितकारिणी सभा —1924 — बाबासाहेब आंबेडकर
 • 106] संवाद कौमूदी — राजा राम मोहन रॉय
 • 107] तत्व कौमूदी — साधारण ब्राह्मो समाजाचे मुखपत्र
 • 108] तत्व बोधिनी सभा — देवेंद्रनाथ टागोर
 • 109] यंग इंडिया – – महात्मा गांधी
 • 110] न्यू इंडिया (साप्ताहिक) — अँनी बेज़ंट
 • 111] गुलामगिरी (ग्रंथ) — महात्मा फुले
 • 112] गुलामंचे राष्ट्र (पुस्तक) — गो.ग,आगरकर
 • 113] अनटचबल इंडिया — वि.रा.शिंदे
 • 114] द अनटचबल्स — बाबासाहेब आंबेडकर
 • 115] आद्य इतिहास संशोधक — बाळशास्त्री जांभेकर
 • 116] पहिले इतिहास संशोधक — रा.गो.भांडारकर
 • 117] प्राचीन इतिहासाचे संशोधक — रा.गो.भांडारकर
 • 118] इतिहासाचार्य — वि.का.राजवाडे
 • 119] चतु:श्लोकी भागवत — संत एकनाथ
 • 120] चतु:श्लोकी भागवताचा अर्थ — विष्णुबुवा ब्रह्मचारी
 • 121] शेषाद्रई प्रकरण — बाळशास्त्री जांभेकर
 • 122] पंचहौद मिशन प्रकरण — न्या.म.गो.रानडे
 • 123] बर्वे प्रकरण — गो.ग.आगरकर / टिळक
 • 124] वेदोक्त प्रकरण — शाहू महाराज / टिळक
 • 125] वेदोक्त धर्म प्रकाश (ग्रंथ) — विष्णुबुवा ब्रह्मचारी
 • 126] सत्यतर्थ धर्मप्रकाश — स्वामी दयानंद सरस्वती

 785 total views,  1 views today