All Social reformers and their birth places समाजसुधारक व त्यांचे जन्मस्थळ

India has uncountable great patriots here are some patriots and their birtplaces in marathi.

 1. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर- महू (मध्यप्रदेश)
 2. राजर्षी शाहू महाराज- कोल्हापूर
 3. नाना शंकरशेठ- मुरबाड (ठाणे)
 4. कर्मवीर भाऊराव पाटील- कुंभोज(कोल्हापूर)
 5. बाळशास्त्री जांभेकर- पोंभुर्ले (रत्नागिरी)
 6. महात्मा फुले- पुणे
 7. महर्षी धोंडो केशव कर्वे- शेरवली (रत्नागिरी)
 8. गोपाळ गणेश आगरकर- टेंभू (सातारा)
 9. गोपाळ हरी देशमुख- पुणे
 10. न्या. महादेव गोविंद रानडे- निफाड (नाशिक)
 11. सयाजीराव गायकवाड- कवळाणे (नाशिक)
 12. बाळ गंगाधर टिळक- (रत्नागिरी)
 13. आद्य क्रांतिकारक वासुदेव बळवंत फडके- शिरढोण (रायगड)
 14. आचार्य विनोबा भावे- गागोदे (रायगड)
 15. स्वा. विनायक दामोदर सावरकर- भगूर (नाशिक)
 16. सावित्रीबाई फुले- नायगांव (सातारा)
 17. विठ्ठल रामजी शिंदे- जमखिंडी (कर्नाटक राज्य)
 18. गोपाळ कृष्ण गोखले- कातलुक (रत्नागिरी)
 19. विष्णू भिकाजी गोखले- बावधन (सातारा)
 20. डॉ. पंजाबराव देशमुख- पापळ (अमरावती)
 21. साने गुरुजी- पालघर (रायगड)
 22. संत गाडगेबाबा- शेणगांव (अमरावती)
 23. सेनापती बापट- पारनेर (अहमदनगर)
 24. संत ज्ञानेश्वर- आपेगाव
 25. संत एकनाथ- पैठण
 26. समर्थ रामदास स्वामी- जांब (जालना)
 27. संत तुकडोजी महाराज- यावली (अमरावती)