भुईमुग हे बहुपयोगी पिक महाराष्ट्रात अनेक भागात घेतले जाते. खाद्यतेल देणारे हे पिक जनावंरासाठी उत्तम पेंड सुध्दा देते. खरीप, रव्बी व […]

भुईमुग पिकाचे नियोजन उदासी तंत्रRead More »