All acts related to Women and childrens महिलां विषयक कायदे

 1. सतीबंदी कायदा -1829
 2. विधवा पुनर्विवाह कायदा -1856
 3. धर्मांतरीत व्यक्ती विवाह विच्छेद कायदा -1866

4.भारतीय घटस्फोट कायदा -1869

 1. मानवी हक्क संरक्षण कायदा -1993
 2. आनंदी विवाह कायदा -1909
 3. मुस्लिम स्त्री घटस्फोट हक्क संरक्षण कायदा -1986
 4. विशेष विवाह -1954
 5. हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा -1956
 6. विवाहित स्त्रियांचा संपत्तीचा कायदा -1959

11.अनैतिक ध्येय व्यापार प्रतिबंधक कायदा-1956

 1. वैद्यकी व गर्भपात कायदा -1929
 2. हुंडाप्रतिबंधक कायदा -1929
 3. बालविवाह निर्बंध कायदा -1929
 4. कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायदा -2005
 5. महाराष्ट्र देवदासी प्रतिबंधक व निर्मूलन कायदा -2005
 6. मातृत्व लाभासंबंधीचा कायदा -1961
 7. समान वेतन कायदा -1976
 8. बालकामगार कायदा -1980
 9. अपंग व्यक्ती कायदा -1995
 10. मानसिक आरोग्य कायदा -1987
 11. कुटुंब न्यायालय कायदा – 1984
 12. राष्ट्रीय महिला आयोग कायदा -1990
 13. माहिती अधिकार कायदा -2005
 14. बालन्याय कायदा – 2000
 15. भिक्षा प्रतिबंधक कायदा -1959
 16. अनाथालय व धर्मादाय कायदा – 1960
 17. हिंदू विवाह कायदा -1955
 18. कर्मचारी विमा योजना -1952
 19. प्रसूती सुधारणा कायदा -1961
 20. अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार कायदा – 1979