List of Vice President of India भारताचे उपराष्ट्रपती (1952 ते 2019)

 1. डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952 ते 1962)
 2. डाॅ. झाकीर हुसेन (1962 ते 1967)
 3. वराहगिरी वेंकट गिरी (1967 ते 1969)
 4. गोपाळ स्वरूप पाठक (1969 ते 1974)
 5. बसप्पा धनप्पा जत्ती (1974 ते 1979)
 6. न्या. महम्मद हिदायतुल्ला (1979 ते 1984)
 7. रामास्वामी वेंकटरमण (1984 ते 1987)
 8. शंकर दयाल शर्मा (1987 ते 1992)
 9. कोचीरिल रमण नारायण (1992 ते 1997)
 10. कृष्ण कांत (1997 ते 2002)
 11. भैरवसिंह शेखावत (2002 ते 2007)
 12. महम्मद हमिद अन्सारी (2007 ते 2017)
 13. वेंकय्या नायडू (2017 ते आजपर्यंत)